USG piersi

usg piersiUSG gruczołów piersiowych to podstawowe i bezbolesne badanie wykonywane w celu diagnostyki piersi. Stosowane jest ono zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Oceniana jest wówczas budowa oraz struktura piersi, ich ultrasonograficzna architektonika, a także ewentualne zmiany ogniskowe, jak torbiele, nacieki zapalne lub nacieki nowotworowe, itp. Dodatkowo ocenie poddawane są też przewody mlekowe, a także doły pachowe (celem oceny ewentualnych zmian patologicznych w węzłach chłonnych).

 

Regularne badania piersi

Palpacyjne (osobiste) badanie piersi jest podstawą. Jest najważniejsze! Jego wykonywanie wskazane jest jak najczęściej. Każda niepokojąca zmiana w badaniu palpacyjnym jest wskazaniem do jak najszybszego skonsultowania z lekarzem ginekologiem/onkologiem oraz wykonania USG ewentualnie MMG.
Wykonywanie profilaktycznego badania USG piersi zaleca się przynajmniej raz w roku – nawet jeśli nic nie budzi w nas niepokoju.
USG piersi jest jednym z elementów profilaktyki wczesnego wykrywania raka sutka. Co ważne, badanie to jest niebolesne, nie wymaga żadnego przygotowania i trwa jedyne 10-15 minut! Może być również wykonywane u kobiet w ciąży.

Szczególnymi wskazaniami do wykonania tego rodzaju badania jest: 
• wyczuwalne zgrubienie,
• wyciek z brodawki sutkowej (szczególnie krwisty),
• powiększenie się pachowych węzłów chłonnych,
• ból piersi, 
• jako uzupełnienie mammografii,
• ocenienie stanu po mastektomii (usunięciu gruczołu piersiowego),
• badanie kontrolne,
• profilaktyka.Po zakończonym badaniu pacjent otrzymuje opis oraz dokumentację fotograficzną z videoprintera wysokiej rozdzielczości.