Diagnostyka USG

diagnostykaDiagnostyka ultrasonograficzna jest jedną z najważniejszych części procesu diagnostycznego. Pozwala na szybkie i bezbolesne wykrycie różnego rodzaju zmian patologicznych w narządach oraz wstępną ocenę ich charakteru. Trafnie postawiona diagnoza daje możliwość zastosowania odpowiedniego leczenia, a zatem szybkiego powrotu do zdrowia. 

Czym jest badanie ultrasonograficzne, USG?

Ultrasonografia to nieinwazyjna metoda, polegająca na obrazowaniu narządów oraz tkanek ustroju ludzkiego przy pomocy fal ultradźwiękowych. Rozchodzą się one w ludzkim ciele i ulegają różnym zjawiskom takim jak m.in. odbicie. Część z fal, która odbija się na granicy dwóch ośrodków o różnej oporności akustycznej, jest źródłem informacji o stanie badanego narządu bądź określonej przestrzeni wewnątrz ciała pacjenta. Najczęściej stosuje się ultradźwięki w zakresie od 1 do 12 MHz.

Każdy aparat ultradźwiękowy zawiera sondę, czyli głowicę, w której znajduje się przetwornik, który odpowiedzialny jest za wytwarzanie oraz odbieranie ultradźwięków. Kiedy dojdzie do zmiany impulsu akustycznego na impuls elektryczny, a dodatkowo zastosujemy skalę szarości przez układy elektroniczne, na ekranie monitora możemy ujrzeć obraz przedstawiający badany narząd lub wybraną warstwę tkanki. W trakcie badania możliwe jest także zatrzymanie obrazu, w celu wykonania wymaganych pomiarów, takich jak np. odległości dowolnych punktów, długości, obwodu, pola powierzchni badanej struktury, itp. Na każdym etapie wykonania badania USG widoczny na ekranie obraz można zapisać na papierze drukarki termicznej, czyli videoprintera.

Po zakończonym badaniu pacjent otrzymuje opis oraz dokumentację fotograficzną z videoprintera wysokiej rozdzielczości.